Activiteiten

2017

september: Schoolkamp groep 7/8

4 september: Start schooljaar
18 september: Info-avond voor alle groepen
27 september: Kinderpostzegelactie
10 oktober: Groene Spelen Ureterp groep 4 en 5
4 t/m 13 oktober: Kinderboekenweek

4 oktober: korfbaltoenooi
5 november: KSG dienst Bovenbouw
5 december: Sinterklaas
21 december: Kerstviering alle groepen

2018
9 februari: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)

11 maart: KSG dienst Onderbouw
14 en 15 maart: Open-les-ochtend

29 maart: Paasviering en Paasknutsel
5 april: Theoretisch verkeersexamen
11 april: Ouderavond/ledenvergadering

20 april: Koningsspelen

mei/juni: Schoolreisjes

6 juni: Praktisch verkeersexamen ( datum nog niet definitief )
juli: Musical

2 juli: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)

10 en/of 12 juli: Atletiekdag
19 juli: ‘Laatste schooldag’

Verschijnen schoolkrant: 11/12 en 9/7
Piramidevergadering: 27/9, 15/11, 19/2, 13/6 (kleuters vrij)
Overleg groep 1/2/3/4 18/10 en 21/3 (gr 1, 2 en 3, 4 vrij)
Ondersteuningsteam: 16/10, 29/11, 19/2, 23/5,
Bestuursvergaderingen: 13/9, 4/10 met AC, MR en personeel, 15/11, 13/12 met MR, 17/1, 14/2, 21/3, 11/4 ouderavond / ledenverg, 16/5, 6/6 met MR, 4/7