Activiteiten

2019

26 augustus: Start schooljaar

september: Schoolkamp groep 7/8

9 september: Infomiddag / -avond voor alle groepen

25 september: korfbaltoenooi
26 september: Kinderpostzegelactie
4, 5, 15 of 17 oktober: Groene Spelen Ureterp groep 4 en 5

3 t/m 14 oktober: Kinderboekenweek + Dierendag op 4 oktober

5 december: Sinterklaas
19 december: Kerstviering / KSG dienst alle groepen

2020
7 februari: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)

10 februari: Rapportbespreking met ouders (+ leerlingen 7 + 8)
11 en 12 maart: Open-les-ochtend

1 april: Schoolvoetbaltoernooi (mogelijke finale op 8 april)
2 april: Theoretisch verkeersexamen

8 april: Ouderavond/ledenvergadering

9 april: Paasviering en Paasknutsel

17 april: Koningsspelen 

mei/juni: Schoolreisjes

11 - 17 mei: jubileumweek 100 jaar Christelijk Onderwijs Nij Beets

17 mei: KSG dienst

27 mei: Crossloop

3 juni: Praktisch verkeersexamen

16, 18, 23 of 25 juni: Atletiekdag

18 juni: Lauswoltconcert

22 juni: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)

23 juni: Rapportbespreking met ouders (+ leerlingen 6 + 7)

juni/juli: Musical

2 juli: ‘Laatste schooldag’

Verschijnen schoolinfo: 9/12 en 30/6
Piramidevergadering: 25/9, 13/11, 5/2, 3/6 (kleuters vrij)
Overleg groep 1/2/3/4 16/10 en 18/3 (gr 1, 2 en 3, 4 vrij)
Ondersteuningsteam: 23/9, 18/11, 2/3, 11/5,
Bestuursvergaderingen: 11/9, 16/10 met AC, MR en personeel, 20/11, 11/12 met MR, 22/1, 26/2, 25/3, 8/4 ouderavond / ledenverg, 13/5, 17/6 met MR,