Activiteiten

2018

september: Schoolkamp groep 7/8

3 september: Start schooljaar
17 september: Infomiddag / -avond voor alle groepen
26 september: Kinderpostzegelactie
9, 11, 16, 18 oktober: Groene Spelen Ureterp groep 4 en 5
3 t/m 14 oktober: Kinderboekenweek

10 oktober: korfbaltoenooi
4 november: KSG dienst 
5 december: Sinterklaas
20 december: Kerstviering alle groepen

2019
8 februari: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)

11 februari: Rapportbespreking met ouders (+ leerlingen 7 + 8)
13 en 14 maart: Open-les-ochtend

3 april: Schoolvoetbaltoernooi (mogelijke finale op 8 april)
4 april: Theoretisch verkeersexamen

7 april: KSG dienst Onderbouw
10 april: Ouderavond/ledenvergadering

18 april: Paasviering en Paasknutsel

mei/juni: Schoolreisjes

22mei: Praktisch verkeersexamen

20 juni: Lauswoltconcert

24 juni: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)

25, 27 juni, 2 of 4 juli: Atletiekdag
juli: Musical

1 juli: Rapportbespreking met ouders (+ leerlingen 6 + 7)

11 juli: ‘Laatste schooldag’

Verschijnen schoolkrant: 10/12 en 1/7
Piramidevergadering: 26/9, 14/11, 6/2, 5/6 (kleuters vrij)
Overleg groep 1/2/3/4 17/10 en 20/3 (gr 1, 2 en 3, 4 vrij)
Ondersteuningsteam: 10/9, 19/11, 11/2, 15/4,
Bestuursvergaderingen: 12/9, 17/10 met AC, MR en personeel, 21/11, 12/12 met MR, 16/1, 13/2, 13/3, 10/4 ouderavond / ledenverg, 22/5, 3/7 met MR,