Algemene informatie

 

Schriftelijk.
We willen u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden met de gang van zaken op school. Dat doen we via:

  • de schoolgids (jaarlijks, bij voorkeur digitaal, op aanvraag op papier).

Uitreiking bij inschrijving, na vaststelling door bestuur en instemming van de MR.
N.B. Wanneer vader en moeder niet meer bij elkaar wonen en ze willen beide een schoolgids ontvangen, dan is dat mogelijk. 

  • het maandoverzicht (digitaal, 1 keer per maand).
  • de schoolkrant (2 keer per jaar).

Tussentijdse berichten over activiteiten of actuele zaken (digitaal)

 

Mondeling.

  • Spreekuur: in november en ook in onderling overleg.
  • Rapport/kijkavonden: in februari en juli. (zie voor data het activiteitenrooster).
  • Info-avond. Aan het begin van het schooljaar. (zie activiteitenrooster).