Algemene informatie

 

Schriftelijk.
We willen u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden met de gang van zaken op school. Dat doen we via:

  • de schoolgids (jaarlijks).

Uitreiking bij inschrijving, na vaststelling door bestuur en instemming van de MR.
N.B. Wanneer vader en moeder niet meer bij elkaar wonen en ze willen beide een schoolgids ontvangen, dan is dat mogelijk. Er liggen op school extra exemplaren klaar.

  • het maandoverzicht (digitaal, 1 keer per maand).
  • de schoolkrant (2 keer per jaar).

Tussentijdse berichten over activiteiten of actuele zaken (digitaal)

 

Mondeling.

  • Spreekuur: in november en april (zie voor data het activiteitenrooster) 
  • Rapport/kijkavonden: in februari en juni (zie voor data het activiteitenrooster).
  • Info-avond. Aan het begin van het schooljaar wordt in iedere groep verteld wat uw kind er in de loop van het jaar kan verwachten (zie activiteitenrooster).