KBS De Arke: Ieder kind doet ertoe.

 

KBS De Arke in Nij Beets is een echte dorpsschool. 
Wie binnenloopt, proeft meteen de open sfeer. Karakteristiek voor De Arke is leerling-vriendelijkheid. We willen graag dat de kinderen zich thuis voelen.

 

De Arke biedt van groep 1 tot en met groep 8 een breed en eigentijds lesprogramma, waarin het draait om het leren van vaardigheden en het opdoen van kennis.
De computer speelt een duidelijke rol. Bij de lessen wordt op tal van manieren gebruikgemaakt van digitale schoolborden.

 

Tegelijk zijn sociale waarden en vaardigheden heel belangrijk in ons onderwijs. De school draagt een christelijke identiteit. Dit betekent dat de Bijbel een rol speelt in het onderwijs. We koesteren waarden als respect en onderlinge betrokkenheid. We geloven dat ieder kind ertoe doet! Elke week gaat van start met een viering/weekopening. Rond het thema van de Bijbelverhalen van de betreffende week verzorgt een groepje leerlingen deze weekopening. Ouders, pakes en beppes en andere belangstellenden zijn hierbij altijd van harte welkom. Twee keer per jaar is er in samenwerking met de PKN-gemeente van Nij Beets een schoolgezinsdienst. Daarin staat een bepaald thema centraal.

 

Onderwijs is geen eenrichtingverkeer. Op De Arke kijken we nauwkeurig naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkrachten werken met groepsplannen en leerlijnen. Met het onderwijs willen we zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau en de onderwijsbehoeften van het kind. Leerkrachten bieden extra zorg aan als leerlingen dat nodig hebben. Leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben, worden geprikkeld met verrijkingsstof. Voor kinderen die daarnaast nog meer aankunnen is Levelwerk beschikbaar. Met deze`plusmethode' wordt ook voor die leerlingen een breed aanbod gerealiseerd. Ze werken er heel graag mee!

 

We vinden het belangrijk dat er een goede overgang is van peuterspeelzaal naar basisschool. Daarom werken we intensief samen met de beide Peuteropvanglocaties in Nij Beets. Via het Piramideproject werken leerkrachten én peuterspeelzaalleidsters aan taalvaardigheid. Door deze samenwerking is er een doorgaande lijn van de peuter- naar de kleuterleeftijd. Deze doelen vragen wel een hoge mate van professionaliteit. De leerkrachten werken door ‘levenslang leren’ voortdurend aan verhoging van hun beroepsvaardigheid.

 

Op De Arke streven we naar een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Elke vrijdag genieten de leerlingen van groep 5-8 van de creatieve middag met vakken als handvaardigheid, drama en techniek. Op die middag spreken we Frysk. 
Verschillende groepen bezoeken in het voorjaar een theatervoorstelling. Groep 8 brengt jaarlijks een bezoek aan Amsterdam. Verder zijn er bezoeken aan musea – natuurlijk ook aan ons ‘eigen’ Damshûs in Nij Beets - en doen we natuurexcursies. Groep 7/8 of 8 verzorgt elk jaar een musical voor de leerlingen en ouders, een geweldig evenement in het Dorpshuis, dat steevast een bomvolle zaal trekt. Verder doen we enthousiast mee aan de Kinderboekenweek en organiseren we inspirerende muzieklessen door externe muziekdocenten. 
Leren lezen is een schoolse activiteit, maar lezen is ook ontspanning! Dit stimuleren we graag. De leerlingen ‘lenen’ boeken voor thuis uit de ruim opgezette mediatheek. Daarin werken we samen met de bibliotheek.