Schooltijden

tijdschema:

maandag, dinsdag en donderdag:

's ochtends van 8.30 uur tot 12.00 uur met een kwartier pauze van 10.15 uur - 10.30 uur
pauze van 12.00 uur tot 12.30 uur
's middags van 12.30 uur tot 14.30 uur.


woensdag:

's ochtends van 8.30 uur tot 12.15 uur met een kwartier pauze van 10.30 uur - 10.45 uur.


vrijdag: voor alle leerlingen:

's ochtends van 8.30 uur tot 12.00 uur met een kwartier pauze van 10.15 uur - 10.30 uur.

Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1-4 om 12.00 uur vrij, maar dan eten ze niet op school.

's middags: alleen voor de leerlingen uit groep 5-8:
pauze van 12.00 uur tot 12.30 uur
middagtijd van 12.30 uur tot 14.30 uur.

 

Opmerkingen hierbij:
1 Alle leerlingen eten met hun leerkracht in het lokaal. Dat gebeurt van 11.45 uur tot 12.00 uur.
Deze eettijd valt onder de lestijd van de school. Het lesprogramma wordt daarop afgestemd.
2 Na de eettijd hebben de kinderen een half uur pauze. Dan is er pleinwacht.
3 Een kwartier voor schooltijd is er 's morgens toezicht van een leerkracht op het plein. Bij slecht weer mogen de leerlingen 5 minuten voor de lessen beginnen naar binnen. De leerkrachten zijn dan in hun lokaal en houden toezicht.